Grote Staf

De schoolleiding heeft de dagelijkse leiding over het Johan de Witt-gymnasium. De schoolleiding bestaat uit een rector en drie conrectoren. Naast de schoolleiding vormt een team van leerjaarcoördinatoren, decanen en een examensecretaris de Grote staf.

De samenstelling van de schoolleiding is:
 
 rector

drs. J.A. Dekker, MEM
T: (078) 6482626 (algemeen nummer) 
E: h.dekker@jdw.nl


 
 plv. rector / conrector leerjaar 5 & 6

P. van der Linden
T: (078) 6482626 (algemeen nummer)
E: p.vanderlinden@jdw.nl


 
 conrector leerjaar 3 & 4 | examensecretaris leerjaar 6 

mw. ing. E. Roetert MEd
T: (078) 6482626 (algemeen nummer)
E: e.roetert@jdw.nl


 
 conrector leerjaar 1 & 2

R. Koppert
T: (078) 6482626 (algemeen nummer)
E: r.koppert@jdw.nl


  De samenstelling van de Grote Staf is:
 
 coördinator leerjaar 1

N. Gemser BEd
T: (078) 6482634
E: n.gemser@jdw.nl


 
 coördinator leerjaar 2

mw. D. Oldewening MEd
T: (078) 6482621
E: d.oldewening@jdw.nl


 
 coördinator leerjaar 3 & 4

C.A.J. van Andel
T: (078) 6482630
E: c.vanandel@jdw.nl


 
 coördinator leerjaar 5 & 6

drs. M.A.M.J.C.A. de Hoon
T: (078) 6482642
E: m.dehoon@jdw.nl


 
 secretaris eindexamen leerjaar 4 & 5

mw. S. Kirkels MA
T: (078) 6482623
E: s.kirkels@jdw.nl


 
 decaan leerjaar 3 & 4

drs. C.H.M. Vos
T: (078) 6482643
E: k.vos@jdw.nl


 
 decaan leerjaar 5 & 6

mw. drs. A.M. Sebregts
T: (078) 6482643
E: a.sebregts@jdw.nl