Schoolbestuur

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in de Stichting Johan de Witt-gymnasium.

Bestuursvorm:
Er is sprake van een collegiaal bestuur met een beperkte portefeuilleverdeling.

Taken van het bestuur:

 • Vaststellen strategisch beleid;
 • Output bewaken;
 • Toezicht op de bedrijfsvoering;
 • Aanstellen en ontslag schoolleiding;
 • Kiezen accountant;
 • Vaststellen begroting, jaarrekening en overige jaarverslagen.

 

Samenstelling van het bestuur:

 • A.B. Blase (voorzitter) - waarnemend burgemeester Heerhugowaard
 • mr. V. Terlouw (vice-voorzitter) - advocaat
 • mw. drs. E.G. Wenink - gemeenteraadslid Den Haag
 • H.J.T. Hamberg - directeur Lumax producties
 • J.W. van Brouwershaven - programmadirecteur Hotelschool The Hague

Het bestuur wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, mw. J. Langendam, en is te bereiken via contactgegevens.

Via de volgende link kunt u het jaarverslag downloaden.

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school in in handen van de schoolleiding.

Samenstelling van de schoolleiding:

 • drs. J.A. Dekker MEM - rector
 • P. van der Linden - plv. rector / conrector leerjaar 5 & 6
 • mw. ing. E. Roetert MEd - conrector leerjaar 3 & 4
 • R. Koppert (vanaf schooljaar 19/20) - conrector leerjaar 1 & 2

De bereikbaarheid van de schoolleiding kunt u vinden onder het tabblad "Contact".