Cambridge Engels

Het Johan de Witt-gymnasium biedt leerlingen vanaf klas 1 een extra uitdaging door hen op te leiden voor de internationaal erkende Cambridge Engels-diploma’s. Engels is voor veel leerlingen een steeds belangrijker onderdeel van hun vervolgopleiding. Het speciale Cambridge Engels-studieprogramma biedt een uitstekende voorbereiding op een wereld, waarin de Engelse taal een steeds grotere rol speelt. 

In het Cambridge-programma krijgen leerlingen vier uur per week Engels. Aan het einde van de derde klas wordt er examen gedaan voor het First Certificate in English (FCE). In klas 5 kunnen leerlingen deelnemen aan het Certificate in Advanced English (CAE). Alle buitenlandse universiteiten erkennen deze diploma’s. Vaak is het CAE-diploma een toelatingseis om aan een Engelstalige universiteit te kunnen studeren, maar het diploma opent ook deuren bij internationale bedrijven en instellingen. In klas 6 kunnen leerlingen facultatief nog deelnemen aan het examen op het hoogste niveau: Certificate of Proficiency in English (CPE). De examens worden afgenomen door The British Council en gecorrigeerd door examinatoren van Cambridge University.

Het Ministerie van Onderwijs staat zeer positief tegenover het Cambridge-studieprogramma, maar heeft geen extra geld beschikbaar gesteld. De kosten van de extra lessen, excursies en het diploma worden betaald door de school en door de ouders. Jaarlijks wordt een ouderbijdrage van € 335,- gevraagd. Hiervoor krijgen de leerlingen ruim 70 extra lessen per jaar, de kosten per les zijn dus relatief laag.

Al jaren behalen onze leerlingen uitstekende resultaten voor de Cambridge-examens. In 2019 slaagde 97% van de leerlingen voor het FCE-examen, 97% voor het CAE-examen en 100% voor het CPE-examen.