Deltaproject

Het Deltaproject voor de leerjaren 1 tot en met 3 richt zich op de leerlingen die sneller dan gemiddeld leren. Om te voorkomen dat hun motivatie vermindert en hun schoolresultaten teruglopen, biedt de school hen een extra uitdaging.

In klas 1 wordt, in samenwerking met het Centrum Begaafdheidsonderzoek te Nijmegen, een aantal tests en een schoolvragenlijst afgenomen. De uitslagen van deze onderzoeken geven de school een beeld van de intelligentie, motivatie en creativiteit van de leerling. In het Deltaproject voeren leerlingen in groepsverband een verdiepend, theoretisch of praktisch, onderzoek uit. In de afgelopen jaren hebben leerlingen zich onder meer beziggehouden met techniek, programmeren, games of het leren van een vreemde taal.