Honoursprogramma

Het Honoursprogramma Gymnasia (HPG) voor de leerjaren 4 tot en met 6 ligt in het verlengde van het Deltaproject. Leerlingen worden in dit verdiepende programma gestimuleerd om cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om te leren samenwerken, te plannen, projectmatig te werken en een onderzoek uit te voeren.

De leerlingen staan in het HPG zelf aan het roer: zij bepalen hoe zij gaan voldoen aan de criteria. Het HPG-onderzoek hoeft niet op school te worden uitgevoerd. Er kan worden samengewerkt met andere gymnasia of met wetenschappelijke instellingen als universiteiten.