Aanmelding en toelating

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden op het Johan de Witt-gymnasium, dan ontvangen we graag vóór 15 maart 2021 een volledig ingevuld aanmeldformulier en een compleet portfolio. Hier vindt uhet aanmeldingsformulier van onze school.

Belangrijk voor de aanmelding en toelating op het voortgezet onderwijs is het schooladvies van de basisschool. Voor onze school geldt dat een leerling een VWO-advies moet hebben. Wij gaan mee met het advies van de basisschool en gebruiken het onderwijskundig rapport ter ondersteuning. Met leerlingen die een havo/vwo advies hebben gaan we wel graag in gesprek. Afhankelijk van de opbouw van hun advies is plaatsing bespreekbaar. Het advies van de leerkracht blijft voor ons leidend.


Mocht u meer informatie willen ontvangen over de aanmeldingsprocedure, kunt u contact opnemen met Nick Gemser, leerjaarcoördinator van klas 1 (n.gemser@jdw.nl).